Stomatologie pro děti

Prevence

Věříme, že si každý může udržet své zdravé vlastní zuby po celý život. Prevence je pro každého vždy mnohonásobně levnější a příjemnější než návštěva zubní ordinace a jakákoliv léčba již vzniklého onemocnění. Poskytneme Vám ucelený program preventivní péče cílený na co nejrychlejší získání a udržení zdraví Vašich zubů a dásní. Používáme nejmodernější technologie a materiály, které ve Vašich ústech vydrží co možná nejdéle.

Dětská stomatologie

Víte, že první návštěvu u stomatologa by mělo dítě absolvovat již kolem prvního roku věku?

V tomto období prořezávají první zoubky a již tady je potřeba se jim věnovat.

Důvěra dítěte ve stomatologa

Tento kontakt je obzvláště důležitý pro získání důvěry dítěte, předejití vzniku strachu z ošetření. I dočasné (první) zoubky je třeba ošetřovat a pečovat o ně tak, aby se předešlo vzniku bolesti. Zabránit tak jejich předčasné ztrátě a docílit toho, že se dítě ke stomatologovi bude těšit! Příjemným, trpělivým a individuálním přístupem jsme schopni přimět dítě ke spolupráci a formou hry docílit zbavení strachu. Stav dočasného chrupu může ovlivnit stav chrupu stálého. Proto je potřeba včasnou léčbou eliminovat nepříznivé následky zubního kazu.
Zabraňte traumatickému zážitku dítěte spojeného s bolestí zoubků a navštivte naši dětskou stomatologii včas!
V nutných případech umíme příliš ustrašené dítě medikamentozně připravit před případným nepříjemným zážitkem na zubním křesle

Péče o dětský chrup

V průběhu návštěvy u nás také maminky získají informace, jak o chrup dítěte pečovat doma – jakou dětskou zubní pastu a kartáček používat, na co klást důraz a čeho se vyvarovat.

Pravidelná dětská stomatologická péče

Dítě každého věku potřebuje pravidelnou stomatologickou péči, která spočívá nejen v časném ošetření, ale i v prevenci. Ta zahrnuje včasnou výuku hygienických a dietetických návyků, včasnou diagnostiku poruch prořezávání zubů a v případě potřeby i ortodontickou léčbu rovnátky.
Naše ordinace poskytuje ve spolupráci s ředitelstvím ZŠ Pozořice pravidelné půlroční prohlídky spojené s ošetřením školáků s dozorem učitele. Je samozřejmě nutný souhlas rodičů. Návštěvy vždy zahrnují opakovanou instruktáž péče o chrup  a individuální posouzení hygieny s případnou vizualizací nevyčistěného plaku a korekci metody čistění zubů.