Stomatologie pro dospělé

Prevence

Věříme, že si každý může udržet své zdravé vlastní zuby po celý život. Prevence je pro každého vždy mnohonásobně levnější a příjemnější, než návštěva zubní ordinace a jakákoliv léčba již vzniklého onemocnění.

Poskytneme Vám ucelený program preventivní péče cílený na co nejrychlejší získání a udržení zdraví Vašich zubů a dásní. Používáme nejmodernější technologie a materiály, které ve Vašich ústech vydrží co možná nejdéle.

Popis základních výkonů

Ošetření kořenového kanálku (Endodoncie)

Do každého zubu kořenem (či kořeny) vstupuje nervově-cévní svazek, který je pro zub naprosto nezbytný. Dojde-li k odúmrti tohoto svazku, zůstává zub takzvaně mrtvý s vysokou pravděpodobností zanícení , které nakonec vede ke vzniku kruté bolesti.Sklovina i dentin jsou pak křehké s náchylností k prasknutí.

img0004

Proto, abychom komplikacím předešli, je nezbytné zub endodonticky ošetřit. Jedná se o odstranění zbytků kariézních hmot odumřelého nervově-cévního svazku, dokonalé dezinfekci kanálků, jeho rozšíření a následné hermetické uzavření.
K tomuto výkonu využíváme nejmodernější vybavení a postupy. Jedině s cariésdetektorem máme jistotu odstranění veškerých kazivých hmot. Ruční, ale i strojové rozšíření kořenového kanálku pomocí speciálního přístroje tzv. endomotoru, se speciálními nástroji . Apexlokátor k určení délky kořenových kanálků. Termophilové plnění kanálků gutaperčou vytřeného sealerem.

Kompozit či amalgam?

Amalgámová výplň

Jde o směs rtuti a slitiny stříbra, cínu, mědi a někdy i zinku. Vlastnosti i trvanlivost výplně závisí jak na přísném dodržení poměru sloučenin, tak i na jeho zpracování.

Kapslový amalgám

Podstatně lepšího a trvalejšího výsledku (bez nežádoucích vlastností jako je tok či tečení amalgámu do mezizubního prostoru) lze dosáhnout použitím tak zvaného „kapslového amalgámu“.  Jednotlivé složky připraví již výrobce v přesně správném poměru do kapsle. Pro promíchání v ordinaci je pak potřeba použít  speciální amalgamátor. Tato technologie zajistí  dokonalejší promísení a hlavně dodržení přesného poměru dílčích složek. Tento druh výplně pojišťovna nově plně hradí.

img0003

Bílá výplň (Foto-kompozit)

Jde o moderní řešení  dostavby preparovaných zubů. Rozdíl mezi amalgámem a kompozitem zdaleka není jen estetický. Kompozitní výplň se s tvrdými zubními tkáněmi pojí mikromechanicky, zatímco amalgám drží pouze retenčně. Díky tomuto zásadnímu rozdílu je jasné, že kompozitní výplň je schopna zub spojit, zpevnit a je menší pravděpodobnost uvolnění. Ovšem estetika je v dnešní době ihned za funkčností. Dávno jsou pryč doby, kdy zlaté korunky v předním úseku chrupu byly běžnou praxí, stejné je to i s černým amalgámem v postaním úseku dentice.

Bílou kompozitní výplň hradí pojišťovna jen pro pacienty mladší 18-ti let  a to jen ve frontálním úseku – tedy až po špičáky včetně.

Vybavení zubu z kostního lůžka (Extrakce)

Běžné extrakce zubů nejsou problémem na žádném stomatologickém pracovišti. V naší ordinaci však nejsou problémem ani komplikovanější chirurgické extrakce.  Typickým příkladem jsou např. extrakce „zubů moudrosti“ anebo řešení akutních obtíží vyžadujících chirurgický zásah incizí /např.rozříznutí  hnisavého ložiska/,plastická úprava měkkých tkání či kosti,odstranění uzdiček. Vše toto tedy zvládneme v naší ordinaci díky tomu, že náš lékař má stomatochirurgickou licenci.

img0002

Odstranění zubního kamene a pigmentů

Pomocí ultrazvukového odstraňovače, speciálními koncovkami bezbolestně odstraňujeme neestetické pigmentové skvrny, zubní kámen. Nejmodernější a nejšetrnějším EMS airflow přístrojem s moderním postupem GBT odstraníme plak, zubní kámen a pigmenty. Dojde k zesvětlení skloviny. Depuračními pastami doleštíme sklovinu a vysvětlíme, jak o chrup nejlépe pečovat. O váš krásný úsměv se nově postará i hygienistka působící přímo na našem pracovišti.

Kořenové nástavby a korunky a můstky

Po endodontickém zaplnění kořenových kanálků je nutné vytvořit nástavbu tak, aby bylo možné nahradit bývalou korunku zubu za umělou. Do kanálku je zaveden čep, a to dle přání pacienta nikltitanový či kompozitní, a upevněn duálním či skloionomerním cementem. Čep je kompozitním materiálem domodelován na  nástavbu, kterou je již možné otisknout a v laboratoři nechat vyrobit umělou korunku, dle výběru pacienta.

Korunky

  • Celokeramická – je esteticky nejdokonalejší, často nelze laickým okem rozpoznat umělou od zdravé lidské korunky. Proto se velice hodí jako náhrada předních zubů ve frontálním úseku.Její částečnou nevýhodou je vysoká tvrdost a křehkost.
  • Metalokeramická – na kovovou kapničku je postupně napálena keramika. Výhodou je dobrá estetika, menší tvrdost a tím i křehkost.
  • Fasetovaná – na kovovou kapničku je pouze z pohledové strany nanesena nejčastěji pryskyřičná faseta. Estetika u nenáročného pacienta je přijatelná, funkčně vyhovující.
  • Celokovová – korunka je celá odlitá ze speciální směsi kovů. Její mechanická odolnost je dobrá, ale esteticky je nepřijatelná pro frontální úsek chrupu, proto je umísťována v případě nutnosti na stoličky.

Ztráta zubu

Dojde-li z jakéhokoli důvodu ke ztrátě zubu, je nutná jeho náhrada. Není-li mezera zaplněna, během času dojde k vystupování zubů do mezery z protilehlé čelisti a posunů zubů z okolí. Tím je narušena funkčnost, estetika a zejména životnost ostatních zubů.

Fixní náhrady

  • Implantáty – Na místo zubu se do kosti zavede speciální čep, nechá zhojit a laboratorně vyhotovit korunka. Jde o nejmodernější metodu jejíž největší výhodou je náhrada zubu, bez nutnosti poškození okolní dentice.
  • Můstek – přemostění mezery, kdy v ordinaci lékař zbrousí zub před i za mezerou a v laboratoři laborant vymodeluje náhradu klinických korunek. Jde o plně funkční i esteticky vyhovující ošetření. Vybrat si pacient může ze stejných materiálů s obdobnými vlastnostmi, jako u korunek.

Snímatelné náhrady

Není-li možné řešení fixní, je nutné přistoupit k řešení, kdy nahrazené zuby je možné z úst vyjmout. Možností, jak funkčnost dentice znovu obnovit je mnoho, vždy je však nutné se řídit klinickým nálezem i přáním pacienta.